Remove From Favorite Add To Favorite

Wrap eller hø?

Tilbage i tiden er husdyr blevet fodret med hø.

Når vi i dag mest bruger wrap, er det ikke, fordi det er en bedre foderkilde, men fordi wrap er lettere at producere og opbevare. Specielt bigballer ”brænder sammen”, når de produceres som hø. Og i det moderne landbrug med dets maskiner er det mest rationelt at anvende bigballer. Derfor anvendes der i dag udelukkende wrap i produktionslandbrug.

Som islandshesteejer kan du anvende både wrap og hø som foderkilde. De fleste anvender wrap, fordi det er billigst, når man ikke selv producerer den. Og så er wrap nemt at opbevare. Wrap kan stå udenfor helt ubeskyttet. Men du kan med fordel stille den på paller, så der ikke kommer ubudne gæster fra jorden. Læg en kraftig presenning over, så fuglene ikke ødelægger indpakningen.

En gennembrydning vil medføre, at vand kan trænge ind i wrapballen og sammen med luften starte en gæring, der ødelægger wrapballen. Hvis du enten selv producerer eller har mulighed for det, kan du overveje, om hø er en mulighed. Hvis du har plads til at opbevare høet tørt, så er det faktisk billigere at få lavet hø end wrap, hvis du vil producere det hele selv.

Og så er det væsentligt billigere at anskaffe sig udstyr til høproduktion. Det kræver blot en høvender og en presse, udover traktoren naturligvis. Høsten kan startes, når græsset er fuldt gennemskredet. Det vil sige, når man kan se frøaksene på græsset. Det vil normalt være fra primo juni i Danmark. Det bedste tidspunkt at høste den første wrap på er normalt fra starten af juni, og tre uger frem.

                                                                                                                                            Med hø er det lidt anderledes.

hoe-IMG 0597I Danmark er det normalt kun fra ultimo juni til ultimo juli, det er tørt nok til, at man kan lave tørt hø. Jo senere der høstes, jo grovere bliver høet eller wrappen. En grovere struktur giver længere tyggetid end strå, der er finere i strukturen. For at lave god kvalitet wrap skal der helst være tre- fire dage med sol, og også gerne vind.

Kvalitetshø kræver godt vejr i fem-seks dage for, at det skal blive optimalt. Græsset skal spredes efter det er slået. Herefter skal det vendes regelmæssigt. Skal der laves wrap, skal græsset ikke være alt for tørt. Hvis wrappen er for tør, bliver den ikke ensileret, da ensileringsprocessen kræver fugt.
Hø, der er slået på det rigtige tidspunkt, hvor græsset er gennemskredet, men hvor der stadig er grønt bundgræs, har mellem 85 og 88 procent tørstof. Farven på høet viser kvaliteten; jo grønnere høet er, jo mere saft har der været i græsset, da det blev slået, jo højere kvalitet. Men et højt saftindhold i græsset er samtidig med til gøre det svært at få høet tørt nok. Wrap af god kvalitet har 65 procent tørstof og føles fugtigt og blødt og lugter tobaksagtigt og ikke surt.

Artikel fra e-magasinet Islandsk hest.

Spread the love