Tillid og respekt med Pat Parellis syv lege

Ifølge Pat Parelli starter rytterens lederskab fra jorden. Respekten etableres ved, at rytteren kan flytte hesten i alle retninger – ligesom den dominerende hest i flokken. De syv lege er en sjov måde at arbejde med både respekt og tillid på, og de bygger på, at man flytter hesten vha. fire og stigende niveauer af pres. Legene skal leges i rækkefølge, da de bygger videre på hinanden.

Vennelegen går ud på, at man skal kunne berøre sin hest alle steder på kroppen.
Man starter med de steder hesten godt kan lide at blive rørt, og bevæger sig gradvist mod mere følsomme områder. Under øvelsen er det vigtig at have et afslappet kropssprog. Grundprincippet er, at hver gang hesten bliver utryg over berøring et bestemt sted eller med en bestemt genstand, stopper man, og går eventuelt nogle skridt væk (afhængigt af, hvor kraftig hestens reaktioner er). Når hesten er afslappet igen, gentager man berøringen. På den måde nærmer og fjerner man sig, indtil hesten har tillid til berøring af rytterens hænder, plasticposer og hvad man ellers kan finde på.

Pindsvinelegen lærer hesten at vige for pres.
Man starter med at nusse hesten, der hvor man vil indvirke. Derefter trykker man med en finger i den zone, man vil flytte. I første omgang skal trykket være så let, at det kun mærkes på hestens hår. Hvis hesten ikke reagerer, trykker man, så det kan mærkes på hestens hud, derefter så det kan mærkes på musklen og til sidst til på knoglen. Det øjeblik, hesten reagerer ved at flytte sig (eller i starten ved at forsøge at flytte sig), fjernes presset. Ifølge Pat, har man har to sekunder til at fjerne presset, for at fortælle hesten, at den har gjort det rigtige. Man slutter af med at nusse hesten det sted, man lige har indvirket på. Under øvelsen er de vigtigt at have et bestemt tryk, og man kan evt. bruge en gulerod eller enden af en pisk, der ikke bøjer som en fingerspids.

Drivelegen bygger videre på pindsvinelegen, men her flytter man hesten uden fysisk berøring, men med rytmisk pres med hænderne.
Når man vil bakke hesten, starter med at vifte rytmisk med hænderne 30 – 60 cm fra hesten. Hvis hesten ikke reagerer, øger man tempoet uden at gå tættere på hesten. Bakker hesten stadig ikke, begynder man langsomt at gå tættere på hesten, mens man fortsat vifter med hænderne. Sidste grad af pres består i at tappe på begge sider af hestens næse med samme rytme. Her er det vigtigt, at man bliver stående det samme sted, så hesten ved en lille bevægelse kan flytte sig væk fra presset. Samme bevægelser og pres bruges på hestens forskellige zoner, for at flytte den i alle retninger.


Yo-yo legen
styrker hestens forlæns og baglænsbevægelser og respekten for rytteren.
Hesten står en armslængde fra rytteren med hovedet mod denne. Med en løftet hånd beder man hesten bakke. Først vifter man med pegefingeren mod hesten, uden at rebet bevæger sig. Hvis man ikke får en reaktion, vifter man håndleddet mod hesten, så rebet bevæger sig lidt, men uden at grimen bevæger sig. Sker der stadig ikke noget, bøjer man albuen og bevæger hele underarmen mod hesten, så både reb og grime bevæger sig. Det sidste niveau af pres består i, at man bevæger man hele armen fra skulderen, så både reb og grime bevæger sig meget. Det øjeblik hesten reagerer ved at flytte sig, fjerner man presset.
Ved hvert skridt hesten tager bagud, starter man forfra med det letteste niveau af pres. Hesten bakkes ud for enden af tovet. Her får den lov at stå 1 – 2 minutter, før man beder hesten komme tilbage til én ved “have et venligt look” og et stigende træk i rebet.

Cirkellegen lærer hesten, at det er dens ansvar at bevare tempo og retning og at blive sendt ’væk’ og komme tilbage.
Man sender hesten ud mod højre, ved at pege i den retning med højre rebførende hånd og hiver evt. let, mens man svinger enden af tovet med venstre hånd for at få hesten fremad. Når hesten er i den ønskede gangart og tempo, er det rytterens job at gøre ingenting (heller ikke vende sig med rundt efter hesten). I stedet flytter man rebet fra hård til hånd, når hesten løber rundt. Ændrer hesten tempo eller stopper op, korrigerer man. Efter 2-4 runder kaldes hesten tilbage, ved at rytteren fører rebet mod navlen og svinger rebenden mod hestens hofte, så den stopper op og har hovedet mod rytteren.

Sidelænslegen handler igen om, at hesten skal vige for pres og for at udføre øvelsen er det vigtigt, at man behersker drivelegen og kan flytte hestens bag- og forpart fra begge sider.
Man stiller hesten, så den står med hovedet mod et hegn og ikke kan gå fremad. Rytteren står overfor hestens midte. Man beder hesten gå sidelæns langs hegnet ved at bruge teknikkerne fra drivelegen, bede den flytte sin forpart en smule, så bagparten, så forparten og så bagparten, indtil for- og bagpart bevæger sig sammen og hesten går sidelæns. I starten er det nok, at hesten tager 1-2 skridt.

Klemme igennem legen handler igen om tillid og om at lære hesten at blive roligere og modigere.
Man sender hesten frem og tilbage igennem en passage, ved at bruge teknikken fra cirkellegen. I starten kan man lave en passage på 2-3 eller bredere, hvis hesten er nervøs. Når hesten kan gå roligt igennem passagen, kan man gøre den mere og mere snæver, ned til 1 meter. Med tiden kan man også gøre passagen mere og mere udfordrende ved at bruge bomme, tønder og presenninger.

Billeder: Matilde Bøgh (C)
Kilder: Parelli Natural Horsemanship: The Seven Games – What are the seven games?

 

Spread the love