Springserier for den rutinerede rytter

 

Hvordan kan man som rutineret rytter arbejde og veksle med sin springtræning, således at ekvipagens kompetencer indenfor springning udvikles? Emnet tages op i denne artikel, hvor der vil komme forslag til, hvordan man med springserier kan gøre både sine egne og hestens springevner bedre, da springserier kan være med til at forbedre ekvipagens tempo, balance, smidighed og afstandsbedømmelse.

SPRINGSERIE

Der er mange forskellige måder, man kan opbygge en springserie på, men nedenstående er et godt forslag til, hvordan man kan begynde:

spring-1

  1. I starten af serien rides der over tre bomme i trav, som ligger på jorden. Dette vil hjælpe hesten med at komme i det rette tempo til resten af serien, samt hjælpe den med at sætte af ved det efterfølgende kryds, hvor hesten derefter lander i galop.
  2. Efter et galopspring springes der over en lodret bom, mens både hest og rytter holder fokus mod den næste forhindring og samtidigt forsøger at undgå ændringer i galoppen både med hensyn til tempo og balance.
  3. Efter to galopspring springes der over en oxer. Hvis hesten har haft en god og konstant galop fra seriens start, vil hesten højest sandsynligt sætte af det korrekte sted. Hvis hesten derimod har haft en langsom galop, kan der være brug for at drive lidt frem for at nå op på de to galopspring. Hvis hesten omvendt har haft for meget fart på over de første forhindringer, skal man forsøge at justere hestens tempo ned, så man får det rette afsæt foran oxeren.
  4. Efter yderligere to galopspring afsluttes springserien med en bom. Her er det vigtigt, at både rytter og hest vedholder koncentrationen, selvom de forrige forhindringer er passeret, så serien afsluttes ordentligt.

Efter at have gennemredet serien et par gange, hvor hesten springer med lethed i et konstant tempo og med god balance, kan man med fordel gøre forhindringerne sværere. Her er det selvfølgelig vigtigt at have i mente, hvilket niveau både hest og rytter befinder sig på, således at serien ikke bliver for svær, og man skal derfor huske at stille realistiske krav til sig selv og sin hest.

En af de måder man kan øge sværhedsgraden på er ved at justere højden. Her er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke hæver springene for meget, da det ikke gælder om at springe så højt som muligt, men nærmere handler om at træne ekvipagens balance, tempo og smidighed, hvilket sagtens kan opnås ved lave højder. Det kan dog være en fordel at opbygge oxeren forskudt, hvor den er højest bagtil, da dette spring passer naturligt til hestens springstil.

En anden måde man kan øge sværhedsgraden på, er ved at variere afstanden mellem springene. På den måde kan man øve antallet af galopspring mellem forhindringerne og samtidigt få styr på, hvilket galoptempo der passer bedst til sig selv og sin hest.

TEMPO-SERIE

Man kan med fordel lave om i springserien, således at den bliver mere avanceret og udfordrer den øvede og rutinerede rytter. Et forslag til dette er en tempo-serie, der er med til at forbedre ekvipagens smidighed og hurtighed. Serien består af to bomme på jorden samt fire lodrette i stigende højde. Denne serie startes i trav over bommen, hvorefter der mellem hver forhindring skal være et galopspring.

Det kan være en god idé kun at starte ud med to forhindringer mellem de to bomme, og efter lidt træning kan man øge antallet af forhindringer til fire. Figuren viser blot et eksempel på, hvilke højder man kan anvende i serien, men dette kan selvfølgelig justeres alt efter, hvor øvede hest og rytter er.

Da hesten skal sætte af hurtigt efter hinanden, er denne serie med til at samle hestens bagben, når den sætter af fra jorden. Derfor er denne tempo-serie god til at forbedre hestens bagparti og dermed hele hestens spring, hvorfor man med fordel kan benytte sig af denne serie. Illustration rides fra venstre til højre.

spring-2

Billede: Kim BuggeIllustrationer: Simone Jespersen
Kilde: William Micklem (2004): Politikens store ridebog, København: Politikens Forlag A/S.

Spread the love