Remove From Favorite Add To Favorite

Lovgivningen om opstaldning af heste

Af: Marie Rønn

Vi vil forhåbentligt altid det bedste for vores små pelsklumper og ædle gangere og vi har alle forskellige meninger om, hvad der er bedst for dem. Derfor er lovgivningen om opstaldning en vigtig guide for, hvordan hesten holdes bedst muligt.

Lovgivningen er såvidt muligt lavet ud fra vores brede viden omkring hestens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og er dermed med til at sikre, at vi har glade og raske heste at færdes omkring.

Heste er dækket af to lovgivninger; dyreværnsloven og lov om hold af heste. Dyreværnsloven gælder for alle dyr, hvorimod lov om hold af hest er specifikt om heste- og æselarten, samt krydsninger af disse. I denne artikel fokuseres der på lovgivningen for opstaldning af heste.

Dyreværnsloven:

Ifølge dyreværnsloven skal indretningen af rum eller arealer, hvor der holdes dyr, tilgodese de behov dyrene har. Dette indbefatter bevægelsesfrihed under optagelse af foder, drikke og ved hvile og sikring mod vind og vejr. Desuden skal de tilses minimum én gang dagligt. Fritgående dyr skal dog kun tilses jævnligt.

Lov om hold af heste:

Mere generelt for heste gælder det, at de ikke må stå opstaldet i spiltove. Der er dog visse undtagelser i forbindelse med træning, transport, stævner og dyrskuer.

Der skal i stalden være en frihøjde på mindst 2,6 m over eventuel strøelse overalt hvor hesten færdes. For enkeltbokse er kravet at boksen skal have et gulvareal på minimum (2,0 x hestens stangmål)2 og den korteste side skal minimum være 1,7 x hestens stangmål.

Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet være (2,0 x hestens stangmål)2 pr. hest for de første fire heste, herefter skal der tilføjes (1,7 x hestens stangmål)2 pr. hest. Der skal være mulighed for at adskille syge eller skadede heste fra andre heste. For folende hopper i boks skal gulvarealet være (2,5 x hestens stangmål)2.

Gulvarealet i stald og boks skal være lavet, så hestene ikke kommer til skade og ikke udsættes for lidelse, samtidig med at gulvet skal være jævnt og må ikke være glat. Lejeareal skal være rent, passende drænet og velstrøet.

Der er et krav om et naturligt lysindfald i stald og boks, samt passende elektroniske lyskilder. Derudover er der krav for luftcirkulation, støvindhold, temperaturer og luftfugtighed, som skal være på et niveau, der ikke er skadeligt for hestene.

Der gøres opmærksom på at visse krav først træder i kræft i hhv. 2016 og 2020. Læs mere om lovgivningen med forklaringer og eksempler i videncentret for landbrugs guide her: GuideLov

 

Spread the love