Islænderen – hest eller pony?

Islænderen har i al sin tid gået under betegnelsen ’den islandske hest’.

Dette er til trods for, at islænderen højdemæssigt ikke er tilnærmelsesvist i nærheden af, hvad man i dag betegner for en almindelig hest. Spørgsmålet er således, om det er korrekt eller ej at kalde islænderen for en hest, eller om den nærmere burde betegnes som en pony?

Pony eller mini-hest?

Billede: En anden rigtig hest eller pony og sin glade og stole ejer.

Islænderen har i dag en idealhøjde på omkring 132 cm til 145 cm, men tilstræber ikke nogen bestemt standard.

Islænderens forholdsvis lave højde hænger især sammen med dens opvækst på Island, hvor den barske natur og den ekstreme kulde var en afgørende faktor.

Til trods for islænderens højde har det aldrig været nogen hindring, at selv en fuldvoksen mand har kunne ride på den, da den tilmed har udviklet sig til et meget stærkt og robust væsen.

Ser man på hjemmesiden for Dansk Ride Forbund vil islænderen, på grund af dens højde, tilhøre ponykategorierne, som i stangmål må måle op til 148 cm uden sko. Det kan derfor nemt virke paradoksalt, at islænderen betegnes som den islandske hest, når den højdemæssigt ifølge DRF burde kategoriseres som en pony.

En af de historiske og kulturelle forklaringer på brugen af termen hest er, at alle renavlede hesteracer har ret til den danske betegnelse ’hest’, ligegyldig størrelse. Dette legitimerer termen ’den islandske hest’, da denne netop er blevet renavlet gennem årtusinder. Samtidig har islænderen altid været brugt som ridehest for personer i alle størrelser og aldre, hvilket ligeledes berettiger den til at være en hest i stedet for en pony. Dermed kan det sluttes, at islænderen trods sin højde, kan kaldes for en islandsk hest.

Spread the love