Icehorsemedia.com er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle online, undtagen i perioder, hvor siden skal afpubliceres pga. vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på Icehorsemedia.com skal du være fyldt 18 år. Du skal være i besiddelse af et gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du købe varer med din værges accept eller har juridisk ret til at indgå købet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage. Det gælder fra den dag, hvor varen er kommet i fysisk besiddelse fra leveringstjenesten. Falder denne dag på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Undtagelser for fortrydelsesretten

Der ydes ingen fortrydelsesret på digitale varer, som er blevet downloaded eller som bliver givet adgang til, som online-kurser, online-foredrag, digitale filer, billeder og e-bøger, etc. Kampagnevarer, udsalg og nedsatte varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Der ydes ingen fortrydelsesret for virksomheder og institutioner.

 

Sådan anvender du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Dette skal sendes til e-mail info@icehorsemedia.com med angivelse af ordrenumret.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du fortryder købet, skal varerne returneres til samme adresse, som du har modtaget varen fra, det kan være vores sub-leverandører, samarbejdspartnere eller direkte fra Icehorsemedia. Varen skal være indpakket i originalemballagen og denne må ikke være brudt. Varen må heller ikke have været i brug og vise brugsspor.

Du skal selv betale for returnering af varen. Vi tilbyder dog en returordning hvor du kan købe en returlabel af os eller få den gratis, såfremt du vælger udbetaling ved at bytte returbeløbet til et gavekort. Gavekort er gyldige i et tidsrum af et år fra udstillingsdato.

Returnering skal gøres uden unødig forsinkelse og den returnerede vare skal være os, eller samarbejdspartneren i hænde senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Ved returnering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor altid postkvittering samt evt. track and trace-nummer.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling 

Når du fortryder dit køb, refunderer vi din betaling for varen, dog ikke leverings-omkostninger. Leverings-omkostninger tilbagebetales dog kun såfremt du fortryder hele din ordre.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har ønsket noget andet. Du pålægges ikke ekstra gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Afprøvning af varen

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en fysisk forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, , at vi ikke kan sælge den igen til samme salgspris, må du regne med, at værdiforringelsen fratrækkes det beløb, som du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.