Remove From Favorite Add To Favorite

Den Islandske Hest – En delikatesse eller ej?

 

Det moralske og etiske princip har flere gange været taget i brug når man har spurgt: Er det i orden at servere og spise hestekød i Danmark? Nogle mener, at hestekød er en delikatesse, andre, at vi ikke bør myrde og spise vore nære venner. Men hvad fortæller vor historie egentlig om dette område? Er vi blevet for sentimentale? Eller spiste man heller ikke hestekød i oldtiden? Som tidligere artikler har fortalt, havde hestene i bronzealderen og vikingetiden en meget høj status, og hestene var tæt forbundet med mennesket. (Se artiklen: Mytologi, Status og Den Islandske Hest)

I bronzealderen ved vi, ud fra eksempelvis Helleristninger, at hestene (forfædrene til den islandske hest) primært fungerede som trækdyr, og de var på den måde en vigtig del af arbejdsdriften i landbruget, handelslivet mv..
Helleristningerne, som er fortællinger og illustrationer udgjort af indridsninger i sten, viser, at man i bronzealderen anvendte heste i arbejdet, men de viser yderligere heste, som trækker stridsvogne. Dette påviser, at hestene havde endnu en vigtig betydning for mennesket i og med, at de bidrog til en effektivisering af krigsførelsen.

Desuden påviser arkæologiske fund fra bronzealderen, at hestene også havde en magisk eller religiøs status hos mennesket. Eksempelvis ser vi i kraft af Solvognen, der står udstillet på Nationalmuseet i København, at hesten fik æren af, at trække solen, der var et symbol på livet, lyset og væksten – en meget fornem opgave, som også tildeles hesten i den Nordiske mytologi i vikingetiden, hvor hesten Hrimfaxe trækker solen.

Alligevel ser vi i kraft af udgravninger af flere bronzealderlandsbyer i Danmark, at man også har spist hestene. Ved disse udgravninger har man eksempelvis fundet marvspaltede hesteknogler, der altså påviser, at hestene ikke kun blev brugt til arbejds- og krigsmæssige formål, men også at man har slagtet hestene til et spiseligt formål.

Faktisk var det først ved Kristendommens indførsel, at spisning af hestekød blev bandlyst, flere steder blev det endda forbudt at spise hestekød. Forklaringen på dette findes i kraft af, at hestene netop havde en så høj status hos de nordiske folk. Ved begravelser blev menneskene generelt begravet sammen med deres mest værdifulde ejendele, herved var begravelser med heste ikke usædvanlige. Spisningen og dyrkningen af hesten blev derfor anset som en hedensk brug i den kristne tro, hvilket forklarer Kristendommens afstandstagen herfra.

Siden denne udvikling har spisning af hestekød været et tabu i Danmark, og hermed vil jeg lade det være op til læseren at afgøre, om årsagen til vores manglende interesse for hestekød i dagens Danmark kan forklares ud fra, at vi er for sentimentale? eller for knyttede til vores pjuskede venner?

Spread the love