Select Language

Select Currency

Nyt fra distanceridning i Danmark

Af Anne Phaff Ussing, biolog, lic.scient.

Fantastiske Gnýr fra Kokholm fik i år endnu en fornem anerkendelse, ”Distanceudvalgets Ærespris”, der gives til aktive distanceheste over 20 år, som har rundet mindst 2.000 godkendte stævnekilometer. Gnýr bliver 23 i år, og har forlængst rundet 3.000 stævnekilometer. Han gennemførte fornylig Københavnerridtet – endda med to ryttere, idet hans ejer og rytter, agronom Christina Ulrich, venter sit første barn. I år nøjedes de dog med en Lc. Lidt trist, at præstationer i distanceridning under Dansk Rideforbund (DRF) og Fédération Equestre Internationale (FEI) ikke tæller med i BLUP-regnskabet.

Det er desværre vedtaget, at man fremover ikke vil ”se igennem fingre med”, at der töltes ved mønstring for hånd. Dvs distanceryttere med naturtöltere må gøre en ekstra indsats for at lære hesten at den skal trave – ikke tölte – når den præsenteres for dyrlægen.

Jeg har selv to femgængere, som er naturtöltere – den ene har deltaget i distancestævner siden 2008, og trods masser af mønstringstræning tölter han stadig for hånd, selvom han traver fint under rytter. Han rides som firgænger – dels fordi flyvepas er lidt for hurtigt for mig – dels fordi hans trav ellers har tendens til at blive firetaktet, og hans galop pasagtig. Den anden har jeg ikke haft så længe, hun har bedre adskilte gangarter, og en fin tretaktet galop, så dér har jeg forhåbninger. Men det er ærgerligt at have udgifter til stævnetilmelding og transport - samt ikke mindst forventninger om et dejligt ridt i spændende omgivelser - for så at blive afvist inden start, fordi dyrlægerne ikke mener at kunne bedømme haltheder hos en töltende hest.

Udmeldingen fra Distanceudvalget under DRF er således:

”Et enigt Distanceudvalg har på baggrund af anbefalinger fra et ligeså enigt dyrlægepanel (bestående af 13 distancedyrlæger, inkl. alle danske FEI-dyrlæger) besluttet, at fastholde den del af teksten i Distance Reglement 2015, der beskriver at mønstring af heste i hestekontroller, SKAL foregå i trav. Med denne beslutning betragter Distanceudvalget sagen som værende endeligt afsluttet.”

Der er i løbet af diskussionen blevet henvist til det internationale (FEI’s) reglement, hvor ordlyden er ”…at trot, or an equivalent gait” – men desværre er man i Danmark ikke indstillet på at tillade laterale gangarter. Det virker en anelse inkonsekvent, at der som adgangskrav til en konkurrence kan stilles krav om en gangart, som ikke indgår i selve konkurrencen.

Klip fra DRF’s distancereglement, side 6, Hestekontrollens indhold: ”Bevægelsesmønstret skal være normalt ved mønstring i trav på en 30-40 meter lang bane, hvor det er muligt at observere hestens gang.”

DRF’s reglementer findes her.

Husk at læse begge disse dokumenter: ”Distance 2015” og ”Fælles bestemmelser 2015” (hvor der bl.a. står om tilladte størrelser for logoer – ærgerligt at blive afvist pga et ”forkert” sadelunderlag.) Og husk, at hestens vaccinationer skal være i orden. Desuden skal der rides med et (udfyldt) ”Medical Card”, som kan downloades her: her.

 

 

Vi anvender cookies til indsamling af statistisk data. .

Ja, jeg accepterer cookies.