Nogle fra en gammmel folkestamme skal have sagt, at Gud bor i hestens bryst. Andre mener, at i hestens væsen er både hund og kat forenet, fordi hesten på den ene side er tillidsfuld og trofast over for mennesket, og på den anden altid er meget årvågen og ofte trækker sig tilbage, når man går hen til den.