Vi må hele tiden huske, at hesten er et flokdyr og et byttedyr. Heste har et dominerende flugtinstinkt. Udsætter vi hesten for noget, den ikke forstår eller for smerte, eller...