Det kræver smil og brede skuldre - interview med Lone Würtz, DI´s udtagelseskomité

DM nærmer sig hastigt, og for mange ryttere også drømmen om at skulle forsvare de rød-hvide farver på islandshesteryg, hvad enten man er junior, ungrytter eller senior. Men hvordan foregår udtagelsen til Danmarks sportslandshold?

 
Præstationerne skal ses i større perspektiv
Det er en sen aften, men det til trods lyder der en veloplagt og frisk stemme i telefonen, Stemmen tilhører Lone Würtz  - den ene halvdel af DI´s udtagelseskomité. Den anden halvdel af komiteen er Henning Jensen, som har mange år i ”branchen”, bred erfaring og følger meget med i islandshesteverdenens udvikling.

Gennem henved 25 år har Lone bidraget til islandshestemiljøet i Danmark både som rytter på eliteplan, som aktiv koordinator i landsholdssammenhænge, dommer, instruktør og som garant for at fremhæve vigtigheden af harmonisk træning og ridning på hestens præmisser.
På islaendere.dk undrer vi os ofte over, hvordan ting i islandshesteverdenen hænger sammen. En udtagelse til et landshold må bero på karakterer og således være en smal sag at ordne hjemme fra skrivebordet....? Men sådan fungerer det ikke– perspektivet er større, fortæller Lone Würtz:

”Vores fornemste opgave er at sætte det hold, vi vurderer har mulighed for at hente flest mulige medaljer til Danmark ved mesterskaber. Det indebærer bla., at vi i udtagelseskomiteen holder os orienteret om resultater til stævner i ind- og udland for at danne os et indtryk af, hvad der rører sig i de forskellige landes konkurrencemiljø og hvor Danmark således har stærke/svage sider ift. de ekvipager, der har meldt sig under fanerne som repræsentanter for Danmark i landsholdssammenhæng.

Indenfor de seneste år er der også kommet reviderede dommervejledninger, som har givet lidt nye vinkler på bedømmelserne, og hvad der ønskes vist på konkurrencebanerne. Fortolkningen af disse dommervejledninger betyder en del for hvordan ekvipagerne fra ind- og udland kan placere sig ift. hinanden indbyrdes.
Som medlem af udtagelseskomiteen er det således vigtigt at holde sig orienteret såvel nationalt som internationalt omkring hvad ekvipagerne kan præstere.
For at have mulighed for at se ekvipagerne live, se hvad der sker under ridtet – fejl, højdepunkter, stabilitet, ridning osv. samt se hvordan de placerer sig ift. hinanden, afholdes 2 nationale udtagelsesstævner (hvor interesserede landsholdsryttere SKAL deltage i mindst det ene) hvor komiteen er til stede, ligesom komiteen er til stede til under DM. Det er disse 3 stævner der er grundstenen i udtagelsen af ekvipagerne – dog set i det større perspektiv af hvad der ellers kan være leveret af resultater fra ekvipagerne – og andre – i ind- og udland.

"Vores fornemste opgave er at sætte det hold, der henter den størst mulige høst af medaljer hjem til Danmark"


Det er et spørgsmål om at følge de danske og udenlandske rytternes præstationer tæt - og live, hvor der er mulighed for det. Har vi oplevet ekvipagerne i tilpas mange sammenhænge, bedømt af forskellige dommere i varierende sammenhænge, kan vi danne os et indtryk af, hvor stabilt de ligger præstationsmæssigt. Der lægges vægt på stigende formkurve og et højt stabilt niveau, som kan blande sig i den internationale elite.
Så at udtage et landshold er ikke et ”job” der klares på 5 minutter – der bruges mange timers frivilligt ulønnet arbejde, både som tilskuer ved stævner og som ”hjemmearbejde”, med at opsøge resultater fra diverse stævner.
Vores fornemste opgave er at sætte det hold der henter den størst mulige høst af medaljer hjem til Danmark"

Ikke kun karakterer…
Men karakterer har alligevel stor betydning. Udtagelsen af landsholdet baseres bla. på de udtagelseskarakterer den enkelte ekvipage opnår i gangartskonkurrencerne fra stævnesæsonens start d. 1. januar 2016 til og med DM samme år (hovedvægten på udtagelsesstævner og DM) sammenholdt med præstationer i finaler. For udtagelse i pasløb gælder naturligvis gode pastider.

Der kigges både på udtagelser og finaler ud fra tesen ”Hvis man ikke kan ride en god udtagelse, når man aldrig frem til en finale” og ”Hvis man når til en finale, skal man også kunne ride den til et godt resultat”. Dvs. at ekvipager skal vise, de er i stand til at levere resultater både i udtagelse og finale.

Det er op til udtagelseskomitéen at vurdere, hvorvidt Danmark skal være repræsenteret i alle discipliner ved et kommende mesterskab. Komitéen kan således vælge at udtage flere ekvipager i samme disciplin, såfremt det er her, de danske ekvipager på det tidspunkt har deres styrke set i forhold til andre landes resultater.
Der lægges vægt på at ekvipagen (forventeligt – ud fra seneste mesterskabers resultater sammenholdt med løbende WRL-resultater) kan placere sig i top 5/10 for seniorerne og top 3 for junior/ungrytterne.

Som udgangspunkt arbejder udtagelseskomitéen med at stille fuldt landshold.
”Under DM udtages det endelige hold og målet er naturligvis at stille med det stærkeste hold, der kan tage flest mulige medaljer. Ofte har vi siddet oppe sene nattetimer under DM og taget den endelige beslutning. Det er vigtigt at få de allersidste præstationer med i vores overvejelser og vende alle sten for at se, under hvilke, der ligger mest potentiale for at hente medaljer. Vi prøver naturligvis på at vurdere hvor ”sikkert et kort” hver ekvipage udgør, men har også friheden til at tage chancer og give ”wildcard”, hvis vi mener der kan være potentiale, som endnu ikke er vist tilstrækkeligt – men som vi tror på, der er sandsynlighed for, at det kan vises til mesterskabet".

Om at have brede skuldre
"Alle har en mening om hvem der skal på landsholdet! Ryttere, trænere, forældre, hesteejere, tilskuere. Nogen skal træffe afgørelsen – og der er altid glade smil for nogen - men også frustration og vrede fra andre af de grupper der følger med i – og har en holdning til - udtagelsen. Det er spændende, sjovt og udfordrende at udtage holdet – men det giver også lidt rynker i panden og søvnløse nætter af alle overvejelserne – og også nogle gange over de reaktioner, der kan komme på bagkant af udtagelsen af holdet. Derfor kræver rollen, der i øvrigt er ulønnet og foregår i min fritid, at man har en lang og bred historie indenfor at arbejde i DI sammenhænge, at man i videst muligt omfang ikke er inhabil ift. relevante ekvipager, og at man har brede skuldre og kan argumentere for sine beslutninger. I øvrigt er jeg naturligvis ikke alene om at tage beslutningerne – vi er et lille hold af gode ”kollegaer”, der sammen træffer et valg, som vi kan stå ved uanset hvor meget eller hvor lidt ”blæst”, det måtte udløse"

Imir

Lone på sin skønne Imir fra Tjenergården. Foto: Alice Donbæk

 

Landshold til inviterede events
Når Sportskomiteen inviteres til at stille et ”mini landshold” ved specielle events såsom Youth Match ved World Toelt eller landskamp ved Flyinge Ishest i Sverige, så er det også oftest udtagelseskomitéens job at udvælge ekvipager.
Dette foregår ligesom til udtagelsen til landsholdet bla. ud fra nedenstående kriterier:

Pæn og harmonisk ridning
Medaljesandsynlighed
Resultatshistorik
Landsholdstilkendegivelse

 

Facts fra DIs hjemmeside om UK:
Udtagelseskomité 2016
Dansk Islandshesteforening (DI) og DI’s Sportskomité (SK) har den glæde at præsentere vores beslutning om at Lone Würtz og Henning Jensen i 2016 udgør DI’s Udtagelseskomité (UK), som vil udtage Danmarks landshold i sportsklasserne til NM 2016.
UK arbejder ud fra følgende:
-udtagelseskriterier og metoder, som tidligere besluttet i SK
-at SK har delegeret udtagelseskompetencen til UK
-at UK’s udtagelse ikke kan omgøres
-at SK offentliggører kriterier og udtagelsesmetoder ved stævnesæsonens start

Ryttere, der tilkendegiver, at de står til rådighed for landsholdet, samt forældre til ryttere under 18 år i denne gruppe, accepterer, ved deres tilkendegivelse af at de står til rådighed for landsholdet, følgende:
-at de respekterer udtagelseskriterierne
-UK’s udtagelse
-at de efterlever FEIFs Code of Conduct

SK gør opmærksom på at UK optræder på vegne af SK, og derfor skal alle spørgsmål eller andre henvendelser til UK foregå på mail via SK.

Introfoto: Andreas Hejndorf

Vi anvender cookies til indsamling af statistisk data. .

Ja, jeg accepterer cookies.